Ochrona osób i mienia: co to takiego?

Jeśli potrzebujesz zamówić ochronę osób i mienia, skieruj się na http://sed-hut.pl/ochrona-osob-i-mienia/.

Sposobów zabezpieczania osób oraz mienia jest wiele. Zalicza się do nich zatrudnienie agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy tego rodzaju agencji zdecydowanie najczęściej korzystają właściciele przedsiębiorstw i urzędy. Coraz więcej jest także osób prywatnych, które w ten sposób zamierzają chronić posiadany majątek.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto korzystać z usług agencji?

Do najczęstszych zdarzeń losowych, które mogą się przydarzyć właścicielowi firmy w czasie jego nieobecności jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale także w budynku publicznym. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można istotnie utrudnić, montując antywłamaniowe drzwi oraz okna. Można też wykorzystać system alarmowy. Wszystkie wymienione zabezpieczenia istotnie utrudnią przestępcom wejście do obiektu. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale również klientom czy zatrudnionym w nich pracownikom, można zagwarantować, korzystając z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć przeróżne zadania. Mogą oni objąć ochraniany budynek obejmującym całą dobę monitoringiem, mogą także patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które miały miejsce w budynku.

Ochrona osób i mienia – plusy dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników musi każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, która zatrudnia osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, może natomiast uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które zdecydują się na ochronę swoich obiektów przez tego rodzaju agencję, mają prawo do skorzystania z ulg na składki na PFRON. Zniżka ta może sięgać nawet 65%. W efekcie w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić naprawdę wysokie kwoty.

Dane adresowe:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]