Rozliczenie podatku VAT a metoda kasowa

Poszerz swoją wiedzę o metodzie kasowej.

Właściciele firm z reguły rozliczają się z fiskusem za pomocą metody memoriałowej, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku VAT powstaje w momencie wystawienia faktury za sprzedaż towaru lub usług. W takiej sytuacji urząd skarbowy nie interesuje się czy zapłata od kontrahenta wpłynęła na konto płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT wynika nie prędzej niż po przelaniu od kontrahenta płatności.

Metoda kasowa – sposób na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Brak wykonania opłat w terminie to nie rzadkość. Osoby prowadzące działalność gospodarczą często znajdują się w sytuacji, gdy muszą kilkukrotnie upominać się od kontrahenta zapłaty za zrealizowane usługi lub dostarczone produkty. Jeśli takie przypadki zdarzają się cyklicznie, nawet świetnie radzące sobie przedsiębiorstwo może utracić płynność finansową, nie opłacić wszystkich podatków na czas i w konsekwencji narazić się na bolesne grzywny nałożone przez fiskusa. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, innymi słowy przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się wraz z podatkiem w kwocie dwóch milionów euro, mogą korzystać z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania od kontrahenta uzgodnionej wpłaty. Mając na uwadze zdefiniowany przez przepisy limit z metody kasowej może skorzystać stanowcza większość rodzimych właścicieli firm, aczkolwiek powinni oni mieć świadomość, że stosowanie z tej drogi rozliczenia działa też w drugą stronę. Tym samym jeżeli sami mają trudność z dochowaniem terminów opłat, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej póki nie uiszczą stosownej należności. Deklarację o chęci przejścia na metodę kasową dostarcza się urzędowi skarbowemu na druku VAT-R. Konieczne jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i obowiązkowe opisanie wszystkich wystawianych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową zmusza do regularnego kontrolowania wpływu należności

Rozliczenie podatku VAT metodą kasową jest nieraz odradzana niewielkim biznesom przez obsługujące je biura rachunkowe. Najczęściej powodem tego jest po prostu kwestia ciągłego kontrolowania wpływających opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza przecież do skrupulatnego ich pilnowania, by nie przegapić terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku firm, które wystawiają każdego miesiąca kilkanaście faktur nie jest to skomplikowane. Tymczasem już przy kilkudziesięciu dokumentach nadzorowanie należności przychodzących na rachunek firmowy może pochłaniać nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich podmiotów rekomendowanym rozwiązaniem, które zapewnia lepsze gospodarowanie czasem i minimalizację niebezpieczeństwa omyłek przy księgowaniu, jest zastosowanie oprogramowania do automatycznej obsługi należności, jakim jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]