Odzież robocza a odzież ochronna – różnice

Sporo zawodów wykonuje się w niekorzystnych warunkach, które mogą doprowadzić do pobrudzenia odzieży pracownika. Jeżeli niebezpieczeństwo uszkodzenia bądź zupełnego zniszczenia ubrań jest wysokie, pracodawca powinien dostarczyć pracownikom odzież roboczą. Odzież tego typu przysługuje także obligatoryjnie wtedy, gdy wymóg jej posiadania definiują odpowiednie dyrektywy BHP, technologiczne lub sanitarne.

Odzież robocza oraz odzież ochronna to nie to samo

Określenie odzież robocza i odzież ochronna częstokroć używane są wymiennie, prawdopodobnie z tego powodu, że na ogół obie te grupy ubiorów kojarzą się z kamizelkami z odblaskiem, fartuchami bądź ochronnymi nakryciami głowy. Odzież ochronna jest to jednak środek ochrony indywidualnej, którego główną funkcją jest ochrona życia oraz zdrowia pracownika i powinna być mu bezdyskusyjnie zapewniona. Natomiast w przypadku odzieży roboczej, jeżeli pracodawca nie zakupi jej dla pracownika, winien wypłacić mu ekwiwalent pieniężny, który sfinansuje koszty możliwej wymiany uszkodzonego ubrania i butów lub ich czyszczenia. Szczegółowe wytyczne odnośnie używania odzieży ochronnej oraz roboczej określa kodeks pracy.

Odblaskowe dodatki na odzieży roboczej to nie wszystko

Odzież roboczą na ogół stosownie się oznakowuje. Na opaskach na ramię, bluzach i kamizelkach, których używają funkcjonariusze publiczni pełniący zadania w terenie, operatorzy maszyn bądź pracownicy przedsiębiorstw budowlanych, obok tekstu informacyjnego, np. nazwy przedsiębiorstwa czy też akronimu podmiotu, znajdują się także paski naniesione z wykorzystaniem fluorescencyjnych farb lub folii. Zwiększa to widoczność oraz bezpieczeństwo pracowników w godzinach nocnych, co jest istotne szczególnie wtedy, kiedy zadania realizowane są na przykład przy często uczęszczanej ulicy. Odzież robocza ma obszerne zastosowanie: to też uniformy, czepki i inne akcesoria dla osób pracujących w warsztatach czy laboratoriach. Na nich także nanosi się z reguły logo przedsiębiorstwa, nazwę oddziału ewentualnie zajmowane stanowisko.