Nakazane prawem badania wysokościowe

Skieruj się w to miejsce jeśli potrzebujesz zlecić badania wysokościowe Bielsko.

Za pracę na wysokości uznaje się wykonywanie czynności na wysokości powyżej 3 metrów nad podłogą czy ziemią. Dotyczy to zatem prac głównie budowlanych, ale także pracowników prac remontowo–budowlanych, elektryków oraz przedstawicieli wielu innych zawodów. Jak wyglądają takie badania?

Co sprawdzają badania wysokościowe?

Praca na wysokości, mimo że zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy musi być wykonywana z uwzględnieniem odpowiednich zabezpieczeń, nie należy do bezpiecznych, dlatego badania wysokościowe mają na celu niedopuszczenie do jej wykonywania osób, dla których może wiązać się z niebezpieczeństwem. Pracy takiej nie powinny wykonywać osoby mające zawroty głowy, uskarżające się na kłopoty z równowagą bądź mające problemy ze wzrokiem. W obręb badań wysokościowych wchodzi zatem kompleksowa diagnostyka z zakresu okulistyki, neurologii i laryngologii (co ma związek z błędnikiem i równowagą). Badania przeprowadza się poddając badanego prostym testom przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń. Podczas badań można również zdiagnozować choroby do tej pory niezdiagnozowane, będące zaś poważnym przeciwwskazaniem do pracy na wysokościach, ich przeprowadzenie jest więc szczególnie istotne. Nie należy martwić się, że niezbędne będzie przeznaczenie na te badania wiele czasu, gdyż jest możliwość wykonania pełnej diagnostyki nawet podczas jednego dnia.

Badania wysokościowe – jak długo zachowują ważność?

Badania wysokościowe należy wykonać przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, lecz nie jest to jednorazowy obowiązek. Pamiętając, że podczas pełnienia obowiązków stan zdrowia może ulec pogorszeniu, a także, iż tak stanowi prawo, badaniom wysokościowym trzeba poddawać się co dwa-trzy lata. Pracownicy, którzy mają więcej niż 50 lat, są zobowiązani natomiast poddawać się im co 12 miesięcy.

Dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]