$app = JFactory::getApplication(); $nazwa_witryny = $app->getCfg('sitename');

Wiadomość

Włoszczowscy policjanci przypominają, że od 31 sierpnia bieżącego roku zmieniają się przepisy Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym dotyczące pieszych. Nowelizacja przepisów nakłada na pieszych poruszających ...
              Powiadomienie -           
              {joomplucat:289 limit=40|columns=3}
Dożynki parafialne w Kuczkowie to tradycja znana od lat. W 2014 roku wykonanie wieńca dożynkowego przypadło mieszkańcom Woli Kuczkowskiej. Starostami dożynek zostali wybrani Pani Urszula Kołdon i Pan ...
Od 18 lipca do 18 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Secemin pokój 5A w godzinach urzędowania wyłożony jest do publicznego wglądu projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania ...
Szanowni Państwo, Urząd Gminy chce pytać mieszkańców o sprawy dla nich ważne, czyli prowadzić konsultacje społeczne.W przypadku opracowywania planów oraz podejmowania decyzji w kwestiach ważnych dla ...
Informuję, że do dnia 12 września 2014r. w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Seceminie ul. Struga 2 można składać wnioski o dofinansowanie do zakupu podręczników. Pomoc w formie ...
                 
             
Włoszczowscy policjanci przypominają, że od 31 sierpnia bieżącego roku zmieniają się przepisy Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym dotyczące pieszych. Nowelizacja przepisów nakłada na pieszych poruszających się po zmierzchu po jezdni lub poboczu poza obszarem zabudowanym obowiązek używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Do tej pory obowiązek używania takich elementów miały tylko dzieci w wieku do lat 15. Niestosowanie się do nowego przepisu może skutkować mandatem karnym od 20 do 500 złotych. Przypominamy, że używanie elementów odblaskowych poprawia widoczność pieszego dla innych uczestników ruchu drogowego. Pieszy wyposażony z element odblaskowy staje się widoczny dla kierującego nawet z odległości 150 metrów. Kierujący pojazdem zyskuje w ten sposób czas na wykonanie dowolnego manewru: może zwolnić, wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego. W przypadku zdarzenia drogowego i kontakcie z pojazdem pieszy jest z góry na straconej pozycji, dlatego należy zachować zdrowy rozsądek oraz zadbać o własne bezpieczeństwo.
              Powiadomienie -           
           
           
              {joomplucat:289 limit=40|columns=3}
Dożynki parafialne w Kuczkowie to tradycja znana od lat. W 2014 roku wykonanie wieńca dożynkowego przypadło mieszkańcom Woli Kuczkowskiej. Starostami dożynek zostali wybrani Pani Urszula Kołdon i Pan Grzegorz Sitkowski, wieniec wykonały panie z koła gospodyń wiejskich Wola Kuczkowska. Z inicjatywy Przewodniczącego Rady Sołeckiej Grzegorza Kaczmarskiego zaangażowali się druhowie z OSP Wola Kuczkowska, którzy zadbali o sprawny przebieg uroczystości dożynkowych. Zespół ludowy „Złoty Kłos" z Secemina dał piękną oprawę liturgiczną w kościele podczas Mszy Świętej celebrowanej przez Ks. Proboszcza Stanisława Nowaka, a następnie zaśpiewał piękne pieśni dożynkowe w remizie w Woli Kuczkowskiej. Komendant OSP Mariusz Adamczyk, prezes Bogusław Pośpiech, członkowie zarządu oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich zadbali o to aby w remizie wszyscy zaproszeni goście czuli się jak w gronie rodzinnym. W śród zaproszonych gości byli m.in.: Wójt Sławomir Krzysztofik, Przewodniczący Rady Gminy Roman Marciniak, Starosta Powiatu Włowszowskiego Zbigniew Matyśkiewicz. Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc w zorganizowaniu tej piękniej inicjatywy prezesowi zarządu okręgowej spółdzielni mleczarskiej "Rokitnianka", Staroście Powiatu Włoszczowskiego, Wójtowi Gminy Secemin, Sołtysowi Wola Kuczkowska oraz przewodniczącemu rady sołeckiej Wola Kuczkowska. {joomplucat:288 limit=40|columns=3}
           
Od 18 lipca do 18 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Secemin pokój 5A w godzinach urzędowania wyłożony jest do publicznego wglądu projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Secemin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.Studium jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Dnia 11 sierpnia b.r. zorganizowana została dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w sporządzonym projekcie „Studium" dla gminy Secemin. Wykonawca -GARD- Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna – mgr inż. arch. Anna Woźnicka zaprezentowałamateriały: • związane ze stanem istniejącym, czyli diagnozę aktualnej sytuacji społeczno–gospodarczej gminy i uwarunkowań jej rozwoju dającą rozpoznanie obiektywnych okoliczności rozwoju,• określające kierunki rozwoju przestrzennego i zasady polityki przestrzennej, czyli podstawowe reguły działania w przestrzeni przyjęte przez gminę. Budowę Studium, 1. Część określająca uwarunkowania (w formie tekstowej i graficznej),2. Część tekstowa zawierająca ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy,3. Rysunek studium, przedstawiający w formie graficznej ustalenia z pkt. 2,4. Uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu studium. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy gminy i inni zainteresowani studium, którzy wnieśli cenne spostrzeżenia i uwagi. {joomplucat:287 limit=40|columns=3}
Szanowni Państwo, Urząd Gminy chce pytać mieszkańców o sprawy dla nich ważne, czyli prowadzić konsultacje społeczne.W przypadku opracowywania planów oraz podejmowania decyzji w kwestiach ważnych dla gminy i jej mieszkańców, warto pytać mieszkańców gminy o zdanie, przedyskutować wątpliwości, by potem podjąć decyzje w oparciu o ich opinie.W poniższej ankiecie pytamy Państwa o to, jaki sposób konsultowania ważnych dla mieszkańców kwestii byłby Państwa zdaniem najlepszy. I dlatego też prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.   {surveyforce id=1}
Informuję, że do dnia 12 września 2014r. w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Seceminie ul. Struga 2 można składać wnioski o dofinansowanie do zakupu podręczników. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje: 1) Uczniom klas II-III i VI szkoły podstawowej pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 539 zł netto2) Uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, uwzględniającej warunki lokalne, ekonomiczne i społeczne.3) Uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośl. umysłowym w st. umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty bez względu na dochód Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Seceminie ul. Struga 2, pokój nr 5, tel.34/3556081. - Wniosek o podręczniki - Wniosek o podręczniki - uczeń niepełnosprawny
Czyste

14°C

Secemin

Czyste

Wilgotność: 94%

Wiatr: 11.27 km/h

  • 2 Wrz 2014

    Partly Cloudy 19°C 11°C

  • 3 Wrz 2014

    Partly Cloudy 22°C 12°C

Dodano 22/08/2014, 09:38 przez admin
stoisko-ngo              
Dodano 15/08/2014, 08:46 przez admin
postanowienie-w-sprawie-zwolania-xxxvii-sesji-rady-gminy-secemin          
Dodano 15/08/2014, 08:24 przez admin
zaproszenie-rodzinny-piknik-lotniczy            
Dodano 13/08/2014, 08:41 przez admin
parafia-secemin-tradycyjnie-goscinna-dla-pielgrzymow11 sierpnia każdego roku przez gminę Secemin przechodzi piesza pielgrzymka kielecka na Jasną Górę. W bieżącym roku 2 tysiące pątników skorzystało z obiadu...
Dodano 10/08/2014, 00:35 przez admin
xiv-dozynki-powiatowe-w-seceminie                
Dodano 10/08/2014, 00:34 przez admin
bezplatne-konsultacje-na-temat-pozyskania-dotacji-z-funduszy-europejskich            
Dodano 05/08/2014, 06:52 przez admin
gmina-secemin-jedna-z-dziesieciu-gmin-najlepiej-rozwijajacych-sie-w-wojewodztwie-swietokrzyskim
Dodano 05/08/2014, 06:23 przez admin
turnieje-sportowe-secemin-2-3-sierpnia-2014-rW dniach 2-3 sierpnia 2014 r. Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowej „ZRYW SECEMIN" zorganizowało i przeprowadziło w ramach projektu „Żyj zdrowo na...
Dodano 03/08/2014, 02:41 przez admin
1-sierpnia-wszyscy-jestesmy-warszawiakamiMieszkańcy Gminy Secemin w tym dniu oddali hołd Powstańcom Warszawskim.Jeszcze w lipcu ukazała się na stornie internetowej gminy, na profilu FB oraz na...
Dodano 31/07/2014, 23:00 przez admin
70-rocznica-wybuchu-powstania-warszawskiego

gazetka gminna 2

 rozwoj gminy2

rynek 2

tydzien sportu

jak zalatwic sprawe

smieci


rolnik      

tablica ogloszen

zielona linia 19524

ikonka azbest

       ostatnio komentowane


Nasza Gmina na portalach społecznościowych:

youtube   nk   facebook