$app = JFactory::getApplication(); $nazwa_witryny = $app->getCfg('sitename');

Wiadomość

Fotorelacja ze ślubowania uczniów Kl. I Gimnazjum im. Jana Pawła II w Seceminie             {joomplucat:309 limit=40|columns=3}
„ Szeptem"Wymawiając cicho moje imięPocałunek upajałDotyk języka jej ciałaPrzytuleni do siebieKażde marzyłoŻe ta chwilaMoże trwać wiecznie...Aut. Ewa Napora Słowa wiersza były mottem spotkania w ...
Kobieta, kim że jest kobieta wiejska?Wcześniej uważano ją jako kobietę tylko pracującą w gospodarstwie i zajmującą się domem . Jej zadaniem było gotowanie, uczenie dzieci robótek ręcznych, codzienny ...
Sekretarz Gminy Secemin Paweł Ruksza został uhonorowany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi. Wręczenie medalu miało miejsce w dniu 13 października br. w Katowicach. ...
Decyzją Konferencji Episkopatu Polski tegoroczny Dzień Papieski będziemy obchodzili 12 października pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie!". Temat świętości, jako fundamentalny w nauczaniu ...
Trwają prace nad przebudową drogi gminnej na odcinku Cegielnia - Wola Kuczkowska ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (tzw. popowodziowych) przy 20% udziale finansów gminy Secemin. ...
Rozpoczęto się czyszczenie poboczy na drogach gminnych ze środków funduszu sołeckiego. Na zdjęciach roboty na drodze w Międzylesiu i na drodze Kuczków - Dąbie         ...
Szanowni Państwo, Urząd Gminy chce pytać mieszkańców o sprawy dla nich ważne, czyli prowadzić konsultacje społeczne.W przypadku opracowywania planów oraz podejmowania decyzji w kwestiach ważnych dla ...
Fotorelacja ze ślubowania uczniów Kl. I Gimnazjum im. Jana Pawła II w Seceminie             {joomplucat:309 limit=40|columns=3}
„ Szeptem"Wymawiając cicho moje imięPocałunek upajałDotyk języka jej ciałaPrzytuleni do siebieKażde marzyłoŻe ta chwilaMoże trwać wiecznie...Aut. Ewa Napora Słowa wiersza były mottem spotkania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Seceminie w dniu 15.10.2014 roku podczas promocji tomiku poezji pt. „ Szeptem" znanej artystki ludowej Ewy Napora. Jej twórczość literacka jest zawarta w 8 tomikach tj.„Dogonić czas" (2006), „ U źródeł korzeni" (2007), „ W zawirowanym świecie" (2008) „Szukam siebie" (2009), „Wskazówka zegara"(2011), „Po latach" (2013), „ Aforystyczne myśli" (2013), „Recepta na życie" (2014). Poezja jest wyrazem prostoty świata i życia często trudna w odbiorze. Ale wystarczy chwila zadumy, zastanowienia i ten prosty świat podstawowych wartości, będzie widoczny jak na dłoni.Na spotkaniu gościliśmy Wójta Gminy Sławomira Krzysztofika wraz z Sekretarzem kolegów „po fachu" Teresę Ostrowską z mężem, Zofię Fabiańską z mężem, Czesława Orlińskiego Prezesa Towarzystwa Kulturalnego im. T. Kościuszki w Szczekocinach, dyrektor Biblioteki w Radkowie Magdalenę Hankiewicz, przedstawicielki zespołu „ Cyraneczka", członkinie Dyskusyjnego Klubu Książki działającym przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Seceminie oraz grono znajomych.Spotkanie mogło odbyć się dzięki sponsorom: Andrzejowi Rudzkiemu, Marianowi Sabat oraz Justynie i Grzegorzowi Kucharek. {joomplucat:307 limit=40|columns=3}
Kobieta, kim że jest kobieta wiejska?Wcześniej uważano ją jako kobietę tylko pracującą w gospodarstwie i zajmującą się domem . Jej zadaniem było gotowanie, uczenie dzieci robótek ręcznych, codzienny obrządek oraz pomoc przy pracach na roli. Pomimo wielu obowiązków znajdywały one czas dla przybyłych gości, którzy zawsze trafiali na wypieki domowe. Kobiety pomimo tych wszystkim prac były zadowolone z własnego życia jakie miały. W dobie szybkiego rozwoju ekonomicznego kobiety musiały uczyć się wielu nowych rzeczy, aby pomóc swym dzieciom zmierzyć się z nowymi technologiami cyfrowymi ale także w ten sposób zdobywały same nowe doświadczenia pomocne w codziennym życiu.W dzisiejszych czasach nie sposób jest podać prostej definicji. Dla jednych kobieta ma w sobie predyspozycje do organizowania życia w gospodarstwie, dla innych kobieta jest stworzona do wyższych celów. Coraz więcej kobiet wiejskich podejmuje pracę poza miejscem swojego zamieszkania, czy też otwierają własne firmy. Kobiety posiadają także umiejętności widzenia jutra, podróżując podpatrują i adaptują dla swoich potrzeb wszystko co im przyniesie korzyści. To kobiety w oparciu o wiedzę przekazaną z pokolenia na pokolenie, własne doświadczenia i Internet żyją zgodnie z najnowszymi trendami. Troska o budżet domowy, o zdrowie domowników oraz wykształcenie swoich dzieci- to dla kobiety wiejskiej jest najwyższy priorytet.12 października w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Seceminie odbył się II Światowy Dzień Kobiety Wiejskiej. Święto to ustanowione zostało 18.XII.2007 roku przez Zgromadzenie Narodowe, które ustanowiło dzień 15 października jako Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich.Uroczystość została zorganizowana przez Sołtysów i Radę Sołecką Sołectwa Secemin przy współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie. Na uroczystość przybyli: Starosta Włoszczowski, Wójt Gminy Secemin, Sekretarz Gminy, Przewodniczący Rady Gminy, Radny Powiatu Włoszczowskiego oraz mieszkanki Secemina. Środki finansowe na ten cel pozyskane zostały z Rady Sołeckiej.Po powitaniu gości głos zabrał Starosta Włoszczowski Pan Zbigniew Matyśkiewicz oraz Wójt Gminy Secemin Pan Sławomir Krzysztofik. Jednym z punktów programu było głośne czytanie poezji tematycznie nawiązującej do uroczystości. W części artystycznej mieliśmy możliwość posłuchania występu Zespołu Ludowego " Złoty Kłos". Oprawę muzyczną zapewnił zespół „RASS" . Uroczystość miała charakter spotkania wielopokoleniowego, przebiegła w miłej atmosferze.Do zobaczenia za rok !!! {joomplucat:306 limit=40|columns=3}
Sekretarz Gminy Secemin Paweł Ruksza został uhonorowany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi. Wręczenie medalu miało miejsce w dniu 13 października br. w Katowicach. Odznaczenie to przyznano za dotychczasową działalność społeczną i zawodową. Paweł Ruksza będąc uczniem szkoły podstawowej i średniej oraz w czasie studiów wyższych był aktywnym działaczem harcerskim. W stopniu podharcmistrza pełnił funkcje: drużynowego 8 CDH „Wawer" im. marsz. J. Piłsudskiego, członka Komendy Hufca Częstochowa, w 1990 r. był członkiem Komisji Odrodzenia Harcerstwa w Częstochowie. Organizator samodzielnych obozów harcerskich, rajdów, w tym Ogólnopolskiego im. Dra. J. Kozielewskiego oraz pielgrzymek harcerskich na Jasną Górę. W 1998 r. pełnił funkcję Zastępcy Przewod. Miejskiej Komisji Wyborczej. W 1999 r. był członkiem założycielem Stowarzyszenia Przyjaciół Gaude Mater. Przez 15 lat działalności Stow. pełnił funkcję skarbnika oraz członka Zarządu. Współorganizował liczne imprezy i wydarzenia kulturalne, w tym Święto Muzyki, wystawy plastyczne, koncerty, m.in. brał udział w organizacji XXII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater". Od 1997 r. jest członkiem Stowarzyszenia Liga Miejska w Częstochowie obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego. Od 17 lat nieprzerwanie jest uczestnikiem kwesty na częstochowskich nekropoliach. Przez wiele lat, w okresie Świąt Bożego Narodzenia, organizował paczki dla osób najbiedniejszych. Członek założyciel Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Secemin, gdzie przyczynił się do pozyskania środków z dotacji unijnej na projekty takie jak: warsztaty i przegląd Zespołów Ludowych, cykl koncertów pt. Ze smyczkiem po Gminie Secemin, wydanie mapy turystycznej oraz gry planszowej. Praca Zawodowa. Pracę zawodową po studiach rozpoczął w Urzędzie Gminy Janów, gdzie odpowiadał za nowe inwestycje i rozwój gminy. Jego osobistym sukcesem było w roku 2001 pozyskanie 50 % dotacji z funduszu SIDA na budowę nowoczesnej opalanej biomasą kotłowni w miejscowej szkole. Od 2003 do 2007 r. pełnił funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Częstochowy ds. organizacji pozarządowych. Zmienił zakres współpracy samorządu z ngo. Z Jego inicjatywy powstało Częstochowskie Forum Organizacji Pozarządowych, doroczne spotkania Forum odbywaj się do dziś, podobnie jak prezentacje częstochowskich organizacji podczas Dni Częstochowy. Był pomysłodawcą ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta dla działaczy społecznych III sektora w Częstochowie. Wprowadził nowy system przyznawania dotacji dla ngo, oparty na pełnej przejrzystości i jawności i z udziałem przedstawicieli organizacji w komisjach konkursowych. Następnie przez trzy lata pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta, pracował przy organizacji 100-lecia wystawy Przemysłu i Rolnictwa. w Częstochowie. Od 2011 r. jest sekretarzem gminy Secemin. Urząd Gminy obecnie z powodzeniem realizuje cztery projekty UE z programu Kapitał Ludzki. {joomplucat:305 limit=40|columns=3}
     
Decyzją Konferencji Episkopatu Polski tegoroczny Dzień Papieski będziemy obchodzili 12 października pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie!". Temat świętości, jako fundamentalny w nauczaniu Kościoła i tym samym w myśli świętego Ojca Świętego Jana Pawła II powraca jako treść kolejnego Dnia Papieskiego. Niewątpliwie świętość jest dla dzisiejszego świata tematem z jednej strony wstydliwym i wręcz niechcianym, a z drugiej, czasem co prawda nie wprost, ale niezwykle pożądanym. Niektórzy zdają się nie interesować świętością w ogóle, czasem odrzucają ją jako niemożliwą do osiągnięcia lub nawet nikomu niepotrzebną. Tolerują świętość o tyle, o ile dotyczy ona pragnień innych. Jednak wcale niemała rzesza ludzi poszukuje świętości, łaknie jej i za nią tęskni. Warto podczas XIV Dnia Papieskiego zobaczyć ten problem w świetle nauczania Św. Jana Pawła II, zwłaszcza w roku jego kanonizacji. Wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II jest znakomitym motywem do ponownego postawienia pytania o świętość, zarówno w życiu jednostek, jak i całych społeczności, aż po wielką rodzinę ludzką - podkreśla ks. Dariusz Kowalczyk w przygotowanej przez niego interpretacji hasła Dnia Papieskiego. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia" od 13 lat prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. W tym roku obejmiemy pomocą już 2500 osób z 42 diecezji Polski.
Trwają prace nad przebudową drogi gminnej na odcinku Cegielnia - Wola Kuczkowska ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (tzw. popowodziowych) przy 20% udziale finansów gminy Secemin.           {joomplucat:304 limit=40|columns=3}
Rozpoczęto się czyszczenie poboczy na drogach gminnych ze środków funduszu sołeckiego. Na zdjęciach roboty na drodze w Międzylesiu i na drodze Kuczków - Dąbie         {joomplucat:303 limit=40|columns=3}  
             
Szanowni Państwo, Urząd Gminy chce pytać mieszkańców o sprawy dla nich ważne, czyli prowadzić konsultacje społeczne.W przypadku opracowywania planów oraz podejmowania decyzji w kwestiach ważnych dla gminy i jej mieszkańców, warto pytać mieszkańców gminy o zdanie, przedyskutować wątpliwości, by potem podjąć decyzje w oparciu o ich opinie.W poniższej ankiecie pytamy Państwa o to, jaki sposób konsultowania ważnych dla mieszkańców kwestii byłby Państwa zdaniem najlepszy. I dlatego też prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.   {surveyforce id=1}
Przewaga chmur

9°C

Secemin

Przewaga chmur

Wilgotność: 66%

Wiatr: 4.83 km/h

  • 25 Paźd 2014

    Słonowcznie 8°C 2°C

  • 26 Paźd 2014

    Słonowcznie 12°C 2°C

Dodano 07/10/2014, 11:19 przez admin
zaproszenie-ii-swiatowy-dzien-kobiety-wiejskiej              
Dodano 06/10/2014, 20:28 przez admin
spotkanie-z-gaja-kolodziej2 października grupa uczniów z gimnazjum pod opieką p. Elżbiety Klimas oraz p. Doroty Binek, udała się do Gminnej Biblioteki Publicznej na spotkanie...
Dodano 05/10/2014, 18:43 przez admin
zaproszenie-spotkanie-poswiecone-wspolpracy-gminy-secemin-z-mieszkancami-oraz-organizacjami-pozarzadowymi
Dodano 05/10/2014, 18:41 przez admin
ogloszenie-miedzynarodowy-dzien-mediacji
Dodano 29/09/2014, 07:56 przez admin
strategia-rozwoju-gminy-i-fundusz-solecki-w-kuczkowie14 września w Szkole Podstawowej w Kuczkowie odbyło się spotkanie mieszkańców kilku sołectw: Kuczkowa, Woli Kuczkowskiej i Dąbia. Po obejrzeniu...
Dodano 29/09/2014, 07:44 przez admin
strategia-gminy-secemin-zebranie-w-czaryzu50 mieszkańców Czaryża i Woli Czaryskiej spotkało się 28 września w remizie OSP w Czaryżu. W pierwszej części Pan Rafał Graczkowski z firmy Pro-Inspiracja...
Dodano 29/09/2014, 07:42 przez admin
komunikat-arr-uwaga-producenci-owocow-i-warzyw
Dodano 28/09/2014, 08:42 przez admin
nocny-spacer-po-seceminie              
Dodano 26/09/2014, 07:39 przez admin
bezplatne-szkolenia-dla-rolnikow                 - Formularz zgłoszenia
Dodano 26/09/2014, 07:16 przez admin
fundusz-solecki-w-zelislawicach-i-zelislawiczkach-podzielonyRekordowa frekwencja była na spotkaniu w Szkole Podstawowej w Żelisławicach na zebraniu sołeckim w sprawie planowanych w 2015r. zadań z funduszu...

kamery

gazetka gminna 2

 rozwoj gminy2

rynek 2

tydzien sportu

jak zalatwic sprawe

smieci


rolnik      

tablica ogloszen

zielona linia 19524

ikonka azbest

       ostatnio komentowane


Nasza Gmina na portalach społecznościowych:

youtube   nk   facebook